Granit

Granit je magmatska kamnina, ki nastane s strjevanjem magme in kristalizacijo pod Zemljinim površjem (globočnine). Kamnina ima višjo trdoto, odporna je proti zmrzali, struktura kamna je primerna za obdelavo s plamenom; dobimo žgano površino, ki učinkuje mehkeje, pokaže strukturo kamna in preprečuje drsenje.

Tehnični marmor

Tehnični marmor je gosta metamorfna kamnina, bele do svetlo sive barve. Nastal je s prekristalizacijo apnenca – kalcitni marmor, ali dolomita – dolomitni marmor. Sestoji iz brezbarvnih drobnih ali večjih zrnc z ravnimi ploskvami in se lesketa. V nekaterih marmorjih so primesi drugih mineralov, pogosto v plasteh, lečah ali razpršene med zrni.